RVO.nl
Duurzame Energie Tour, lokale duurzame energie initiatieven


RVO.nl
Duurzame Energie Tours tijdens Brabant Energy Festival

 • Tour 1: Energy Farming met bezoek aan Den Eelder – Echte Zuivel
 • Tour 2: Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving met bezoek aan de culturele Verkadefabriek
 • Tour 3: Energie neutrale Industrie met een bezoek aan Heineken Bierbrouwerij

Bijlesuur.nl
Branding – Bijlesuur.nl verrijkt je kennis

 •  Bijlesuur.nl een plek geven in het hart van de leerling en zijn ouder(s)

RVO.nl
Interactieve pdf Solar Tours

 • Download klik hier  Projecten Solar Tours 2011, 2012, 2013 en 2014

 

BNO/ministerie van Economische Zaken

Benchmark industrieel ontwerpen

 • internationale studie naar industrieel ontwerpbureaus in Nederland, Duitsland, Engeland, Italië en de Verenigde Staten
 • ontwikkelen Brokerage Event

Kindercentrum ‘t Zonnetje

25 jarig bestaan – theatermiddag

 • advies huisstijl
 • theatervoorstellingen Floddertje in bad en mr. Anansi
 • congres en feestavond

RVO.nl

Inhoud en organisatie 20 Solar Tours

 • 1. Dinsdag 10 mei 2011, route Noord West – Heerhugowaard
 • 2. Woensdag 11 mei 2011, route Noord Oost – Leeuwarden
 • 3. Donderdag 12 mei 2011, route Zuid Oost – Arnhem
 • 4. Vrijdag 13 mei 2011, route Zuid West – Utrecht
 • 5. Donderdag 8 maart 2012, Solar City Tour Amersfoort-Nieuwland
 • 6. Dinsdag 8 mei 2012  – route Amsterdam en omgeving
 • 7. Woensdag 9 mei 2012  – route Apeldoorn – Deventer – Enschede
 • 8. Donderdag 10 mei 2012 – Solar City Tour Rotterdam
 • 9. Vrijdag 11 mei 2012  – route Maastricht- Heerlen- Aachen
 • 10. Dinsdag 14 mei 2013, route Noord-Brabant – Tilburg
 • 11. Woensdag 15 mei 2013, route Noord-Holland/Texel – Alkmaar
 • 12. Donderdag 16 mei 2013, route Zeeland – Roosendaal
 • 13. Woensdag 19 juni 2013, Solar City Tour Wageningen
 • 14. Donderdag 19 september 2013, route Leeuwarden en omgeving
 • 15. Donderdag 3 april 2014, tour in de agrarische sector, Flevoland
 • 16. Woensdag 14 mei 2014, route Zwolle – Sleen
 • 17. Donderdag 15 mei 2014, route Nijmegen Stad
 • 18. Woensdag 24 september 2014, route Almere
 • 19. Donderdag 25 september 2014, route Heerhugowaard, Stad van de Zon
 • 20.Vrijdag 26 september 2014, route Amsterdam

Solar Tour Trofee

 • organisatie
 • uitreiking trofee ‘Zonne-oog’,  een glassculptuur van kunstenaar Ria van Rooijen

ECN Petten

Jubileumcongres 100 jaar energie in één middag

 • Kurhaus
 • 350 deelnemers

Intechnium/Gasunie

Inhoud en organisatie congres ‘Optimaliseren van het installatie-ontwerp’

 • 500 deelnemers

Ministerie van LNV

Ontwikkelen visie Paard en Landschap

 • Verzamelen van meningen en ideeën uit de paardensport, landschapsdeskundigen
 • Communicatie via tijdschriften, internet
 • Twee discussie-bijeenkomsten met 150 deelnemers
 • Communicatie via internet

Ministerie van Economische Zaken

Energietransitie, interdepartementale programmadirectie Energietransitie

 • Werkconferentie Energietransitie op de Raderstoomboot De Majesteit
 • Themamiddag: Waterstof: panacee van de toekomst?
 • Werkconferentie Stakeholders Nieuw Gas
 • Ontwikkeling Overall Visie Energietransitie
 • Internationale conferentie: Energietransitie van Visie naar Uitvoering
 • Uitreiking van de titels Innovatief Teamspeler Energietransitie
 • Ontwikkeling en workshops transitiepad gebouwde omgeving binnen Team Nieuw Gas
 • Ontwikkeling en organisatie startbijeenkomst Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening, Rotterdam

Stork Electronics

Customer Day

 • Ontwikkelen communicatiestrategie en communicatieplan en uitvoering
 • Internationaal congres en teambuilding m.m.v. Ans Markus

RVO.nl (voorheen AgentschapNl)

Nationale Zonneboilercampagnes met deelprojecten:

 • Landelijke reclamecampagne voor consumenten
  • tv, radio, print, foldermateriaal
 • Voor professionele doelgroepen in de bouw
  • platformbijeenkomsten
  • themabijeenkomsten
  • Zonneboilerpaviljoen op BouwRAI met dagelijks themacongressen in het paviljoen
 • Voor architecten en studenten bouwkunde
  • Ontwerpprijsvraag zonneboilers
 • Idee, ontwerp en uitvoering Zonneboilerstadverkiezing van het Jaar
 • Onderzoek MAP-activiteiten energiedistributiebedrijven
 • Congres  “Volop marktkansen met zonne-energie”
  •  Bouwbeurs
  •  800 deelnemers

Marketingcommunicatie warmtepompen

 • Opstellen ‘Convenant  Warmtepompen’ en organisatie bijeenkomst ondertekening van het convenant
  • 250 deelnemers

Ontwikkelen ondersteuningsprogramma voor EPA-adviseurs en EPA points of sale

 • Onderzoek
 • Uitvoeringsprogramma

Onderzoek naar mogelijkheden versnelling energiezuinige verlichting in de woonkamer

 • Ontwikkelen en uitvoeren en coördineren “Reizende Galerie Energiezuinige Verlichting” voor industrie, groothandel, detailhandel, professionele doelgroepen, consumenten en  onderwijs
 • Vervaardigen catalogus energiezuinige verlichting
 • Lezingenprogramma voor klanten van de betere verlichtingswinkels
 • congres voor consumenten op 2 woonbeurzen
 • Studenten-ontwerp-prijsvraag: Heb jij het licht gezien’
 • GreenLight, uitvoering EU-programma voor energiezuinige verlichting in de utiliteitsbouw

Organisatie Duurzame Energiedag

 • Floriade, Hoofddorp
 • 950 deelnemers
 • Twaalf praktijkexcursies tegelijketijd (17 touringcars)

Organisatie Praktijkfestival Duurzaamheid

 • Evoluon, Eindhoven
 • 2.250 deelnemers
 • 25 podia met ieder uur nieuw podium-programma op ieder podium
 • Live radio-uitzending
 • Festival-magazine
 • VIP-programma

Provincie Noord-Holland

Gemeenten aan de wind Noord-Holland

 • Congres voor ambtenaren en bestuurders van de Noord-Hollandse gemeenten
 • Excursie langs windparken in Noord-Holland
 • 150 deelnemers

Provincie Flevoland

State of the Art – Windenergie in Flevoland

 • 50 deelnemers / leden van Provinciale Staten en gemeenteraadsleden

Gemeenten Nijmegen, Beuningen, Lingewaard, Overbetuwe

Aan de slag met windenergie

 • Informatieavond
 • 125 deelnemers

NUON

Workshop ‘klantgericht handelen en doen’ voor Afdeling Productmanagement en Adviezen

 • begeleiding verzelfstandiging afdeling

Ontwikkeling business plan zonthermische systemen

 • Onderzoek en ontwikkeling marketingcommunicatie met professionele bouw (woningstichtingen, projectontwikkelaars, VvE, beleggers)

Provincie Fryslân

Conferentie Energie- en Klimaatbeleid Fryslân

 • Middagcongres voor gemeentelijk bestuur, maatschappelijke groeperingen en bedrijfsleven in Fryslân

Provincie Fryslân, Stichting Energy Valley en het Samenwerkingsverband Noord Nederland/CPMR (Conference of Periphere and Maritime Regions), de North Sea Commission


International conference Energize Regional Economies – EU project Interreg

 • 150 deelnemers uit tien Europese regio’s
 • Workshops
 • Excursies naar Friese projecten: Wetsus, Van Hall Instituut, boottocht op de Potmarge, Kenniscentrum Jachtbouw, Frisian Nuon Solar Challenge, Ganita Shipyard en Ecopark De Wierde

Projectbureau Duurzame Energie

Ontwikkelen informatiebladen duurzame energie

 • Voor consumenten,
 • Voor woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars

DEPW

Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw

 •  Business Plan Projectontwikkelaars realiseren woningen met duurzame energie
 • Warmtepompen, systemintegrator
 • Warmtepompen, communicatie met bewoners – handleiding voor ontwikkelaars
 • Communicatie Toolkit Duurzame Woningbouw
  • Vorm boekwerken
  • Website Toolkitonline
  • Congres Toolkit Live in Koninklijke Schouwburg, Den Haag

ROAX – ontwikkeling en productie datacommunicatie-apparatuur voor openbare kabel-tv-netten

Merkontwikkeling

 • Huisstijl, public relations-beleid, inclusief uitvoering

Ministerie van Economische Zaken

Energietransitie, interdepartementale programmadirectie Energietransitie

 • Werkconferentie Energietransitie op de Raderstoomboot De Majesteit
 • Themamiddag: Waterstof: panacee van de toekomst?
 • Werkconferentie Stakeholders Nieuw Gas
 • Ontwikkeling Overall Visie Energietransitie
 • Internationale conferentie: Energietransitie van Visie naar Uitvoering
 • Uitreiking van de titels Innovatief Teamspeler Energietransitie
 • Ontwikkeling en workshops transitiepad gebouwde omgeving binnen Team Nieuw Gas
 • Ontwikkeling en organisatie startbijeenkomst Platform Duurzame Elektriciteitsvoorziening, Rotterdam

Stork Electronics

Customer Day

 • Ontwikkelen communicatiestrategie en communicatieplan en uitvoering
 • Internationaal congres en teambuilding m.m.v. Ans Markus

Ubbink

Strategie en uitvoering

 • Ontwikkeling van marketingcommunicatieplannen voor bouw-/doehetzelf-producten op basis van eigen consumentenonderzoek,  onderzoek binnen doe-het-zelf-bouwmarkten, concurrentie-onderzoek, sterkte/zwakte-analyse
 • Ontwerpprijsvraag  “De Nationale Zolderverbouwing”
 • Campagne Nationale Zolderverbouwing: Nederland leeft op zolder
  • In samenwerking met Original CANDOOR deuren, Faay Quick & Easy Scheidingswanden, Agnes-One-Step plafondpanelen, CanDo Vloeren, Velux Nederland Dakvensters en aanverwante artikelen, Ubbink Dakkapellen
  • in samenwerking met SBS 6  – Klussen en Wonen en het Bedrijfschap Detailhandel/Commissie Wonen
  • Woontijdschriften
  • Internetsite www.nationalezolderverbouwing.nl / www.nederlandleeftopzolder.nl
  • Redactie Ideeënboekje  “Nederland leeft op zolder
  • Zolderpaviljoen Libelle Zomerweek

Positionering en introductie Ubiflex

 • Uitwerking product-concept
 • Positionering
 • Naamgeving
 • Prijsstelling
 • Distributie
 • Marketingcommunicatie
 • Ontwikkelen en uitvoeren introductie tijdens Bouwbeurs
  • Lunchcongres gedurende drie dagen met zo’n 600 bezoekers (medewerkers van gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties, aannemers)
  • Beursstand met doorlopende demonstraties met Ubiflex
  • Internetsite Ubiflex
  • E-mailnieuwsbrieven aan de bouw
  • Productdocumentatie: ontwikkelen concept en schrijven teksten, coördinatie beeldmateriaal en vormgeving

Introductie Paris dakraam

 • Workshops om productideeën te genereren
 • Uitwerken productidee en business case
 • Marktonderzoek/test
 • Ontwikkelen productconcept en marktintroductie
 • Verpakking
 • Website
 • Productdocumentatie
 • Handleiding
 • Marktintroductie
  • DDD dagen in Bijenkorf
  • Woonbeurs

VBI

PS-funderingsbekisting

 • Vervaardigen marketingcommunicatieplan met campagne voor aannemers en dealers/verkooppunten

Vestia

Bewonerscommunicatie en projectcommuncatie

 • Communicatie naar bewoners over duurzame energiesystemen
 • Congres Nieuwbouwproject project Oosterheem, Zoetermeer
 • Samenstelling boekje ‘Oeuvre van Vestia’

KabinetKwartet


AustriaMagazine